Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

smiecizglowy
smiecizglowy
smiecizglowy
9908 f57c 500
Reposted frommental-cat mental-cat
smiecizglowy
smiecizglowy
smiecizglowy
0044 91d9 500
Reposted frommental-cat mental-cat
smiecizglowy
0088 42bc 500
Reposted frommental-cat mental-cat
smiecizglowy
0092 d0fe 500
Reposted frommental-cat mental-cat
smiecizglowy
0097 b061 500
Reposted frommental-cat mental-cat
smiecizglowy
0107 f834 500
Reposted frommental-cat mental-cat
smiecizglowy
0114 0302 500
Odkrywka. Gorlitz. write.to.mentalcat@gmail.com
Reposted frommental-cat mental-cat

June 04 2015

smiecizglowy
3. W zeszłym roku truskawki były tańsze. I pomidory też. A może po prostu było tak, że miałam wtedy wiecej pieniedzy.  Przechodząc, przeciskając się między ludźmi na ryneczku zaczęłam rozmyślać o zeszłorocznym lecie spędzonym z X. Nic dziwnego, że raz po raz wpadałam na kogos, a obok stoiska z zegarkami przeszłam aż cztery razy. Po tamtym lecie nic już nie jest takie samo. Nic nie jest do siebie podobne.  W zeszłym roku truskawki... były słodsze.
— mental-cat
Reposted frommental-cat mental-cat
smiecizglowy
8. Ból głowy okazał się na tyle natarczywy, że nie pozwalał jej ani zasnąć, ani podjąć się jakiegokolwiek sensownego działania. Na zegarze dochodziła trzecia, godzina duchów i zmor. Jej zmorą obok bólu głowy był od kilku tygodni niezaspokojony apetyt na orgazm, najlepiej z ręki (choć niekoniecznie dosłownie) przystojniaka, który niedawno wprowadził się do kwatery obok. Niestety, póki co mogła tylko łyknąć kolejną dawkę Alkaprimu, wbić wzrok w sufit i czekać- albo ból minie, albo końska dawka leku po prostu ją uśpi. Oba rozwiązania wydały jej się rozkosznie nieosiągalne.
— mental-cat
Reposted frommental-cat mental-cat
smiecizglowy
4074 e7bb 500
Reposted frommental-cat mental-cat
smiecizglowy
4159 dc20 500
Reposted frommental-cat mental-cat
smiecizglowy
4377 8bb3 500
Reposted frommental-cat mental-cat
smiecizglowy
6927 e9d4
Reposted frommental-cat mental-cat
smiecizglowy
6983 cf03 500
Reposted frommental-cat mental-cat
smiecizglowy
7272 7201
Reposted frommental-cat mental-cat
smiecizglowy
Play fullscreen
I wake up in the morning
My body's achin
I still have no memories
Of what we were doin'
Reposted frommental-cat mental-cat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl